Proszę o zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w pismach

Proszę o zapoznanie się z  wytycznymi  zawartymi w pismach z narady z dnia 28.08.2017 i rzetelną ich realizacje,a w szczególności z wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanych od dzików podczas polowań.Z chwilą zakupienia środka do dezynfekcji patrochów informacja ukaże się na stronie koła ,oraz miejscu i czasie gdzie będzie można go odebrać .Proszę Kolegów o bieżące monitorowanie strony koła,gdyż w ten sposób będą przekazywane informację
 
 Łowczy Koła
 Waldemar Krupa

Czytaj więcej...

Ogłoszenie 03/08/2017 dla myśliwych Koła "Diana"Mielec

Zarząd Koła informuje że w dniu 26.08.2017 r. organizowane są prace dla członków koła zbiórka w Domku Myśliwskim o godz. 7:30. Obecności proszę potwierdzić telefonicznie Prezesowi do godz. 18:00 dnia 24.08.2017. Osoby zainteresowane proszone są o zabranie ze sobą siekier i łopat.

W godzinach 13:00 - 14:00 w siedzibie Koła "Diana"Mielec (domek myśliwski)

 skarbnik koła będzie pełnić dyżur i zbierać zaległe składki oraz inne zaległości finansowe.

 Zarząd Koła "Diana" prosi wszystkich myśliwych o uregulowanie składek

 oraz dostarczenie dokumentów dotyczących badania upolowanych dzików.

 

Ogłoszenie 02/08/2017 dla myśliwych Koła "Diana"Mielec

Zarząd Koła informuje że w dniu 12.08.2017 r. organizowane są prace dla członków koła zbiórka w Domku Myśliwskim o godz. 7:30. Obecności proszę potwierdzić telefonicznie Prezesowi do godz. 18:00 dnia 10.08.2017. Osoby zainteresowane proszone są o zabranie ze sobą siekier i łopat. Łowczy koła w dniu 12.08.2017 o godzinie 8:00 będzie wydawał odstrzały na ptactwo i jelenie w domku myśliwskim. Koledzy którzy nie uczestniczyli w przystrzeliwaniu broni myśliwskiej oraz szkoleniu z zasad bezpieczeństwa, a wykonują obecnie polowanie w trybie pilnym proszę o dostarczenie do Łowczego koła zaświadczenia o przystrzelaniu broni i przeszkoleniu z zasad bezpieczeństwa 

 

Ogłoszenie 01/08/2017 dla myśliwych Koła "Diana"Mielec

Proszę o zapoznanie się kolegów z treścią pism i ich realizację.

Czytaj więcej...