Polowanie zbiorowe 12.11.2017r

W dniu 12.11.2017r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70

Prowadzący polowanie kol.Wiesław Głód

Organizator polowania kol.Sylwester Głód (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

POKOT osiem dzików

Król polowania kol.Wiesław Głód (dwa dziki)

Wicekról polowania kol.Paweł Węgiel (dwa dziki)

DZIĘKUJEMY KOLEGOM KUBIE i SŁAWKOWI ZE SFORĄ ŁAJEK ZA PIĘKNE POLOWANIE

Czytaj więcej...

"Ożywić pola" ,"Apiterapia" ,"Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"

"Ożywić pola" ,"Apiterapia" ,"Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"-to trzy
tematy zajęć które były przeprowadzone w dniu 09.11.2017r w domku
myśliwskim Koła Łowieckiego "DIANA" Mielec z uczniami szkoły
podstawowej z Kiełkowa.

Czytaj więcej...

Polowanie zbiorowe 05.11.2017r

W dniu 05.11.2017r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70

Prowadzący polowanie kol.Maciej Rachwał

Organizator polowania kol.Marek Kupiec - dziękujemy za sponsorowanie śniadania.

Król polowania kol.Leszek Dobrowolski (dzik)

Wice król polowania kol.Maciej Rachwał (lis)

Czytaj więcej...