DESZCZ NAM NIESTRASZNY !

Kontynuując serię jesiennych spotkań z młodzieżą,

30.09.21 bramy naszego Koła Łowieckiego po raz

kolejny otworzyły się przed uczniami SP z Rzochowa.

Tym razem była to bardzo liczna, ponad 

sześćdziesięcioosobowa  grupa. Bez problemu wszyscy

mogli się schronić przed deszczem pod gościnnym dachem

Domku Myśliwskiego "DIANA" Mielec.

Nie zważając na pogodę, kilka chwil spędziliśmy wspólnie przed kapliczką św. Huberta zapalając znicz i przypominając sobie postać patrona myśliwych. Następnie właściciel Pasieki "Maciejka" Maciej Warcholak podzielił się wiedzą na temat pszczół i wytwarzania złocistego miodu, którego oczywiście wszyscy mieli przyjemność skosztować. Obecna była również st.sierż.Magdalena Broda z Policji poruszając z uczniami kwestie ich bezpieczeństwa. Nieodłącznym elementem spotkań jest prowadzony przez kol. Macieja Rachwała , pokaz udzielania pierwszej pomocy, w którym dzieci zawsze aktywnie uczestniczą. Nowością w programie jest pogadanka na temat przyrody i pracy leśnika z p.Łukaszem Szatan przedstawicielem Nadleśnicta Tuszyma, za co bardzo dziekujemy.

Na zakończenie dzieci mogły rozgrzać się gorąca herbatą i grillowaną kiełbaską. 

Gorące podziękowania składamy kol.Dominikowi Rzeźnikowi za nieodpłatny transport autobusem ze szkoły do Domku Myśliwskiego i z powrotem z firmy MARKPOL.

       DARZ BÓR.

Tekst fot. kol.Maciej Rachwał