Kolejne spotkanie z dziećmi

 

Po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zostały

wznowione spotkania z młodzieżą w naszym Domku Myśliwskim.

W dniach 22.06 i 23.06.2021 gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu.
Zajęcia nasze obejmowały tematy;
-ochrony przyrody,myślistwo oraz kult Św.Huberta z zapaleniem znicza pamięci
przed kapliczką patrona myśliwych-zajęcia poprowadził kol.Maciej Rachwał.
-apiterapia,biologia pszczół,organizacja pracy w ulu z podziałem na role,
zagrożenia dla pszczół,oraz warsztaty pszczelarskie z degustacją miodu-zajęcia
poprowadził Pan Maciej Warcholak właściciel Pasieki Maciejka.
-zasady bezpieczeństwa w kontakcie z rówieśnikami,sposobie zachowania się
z obcymi  osobami ,nasze bezpieczne wakacje w mieście i nad wodą-zajęcia
poprowadzili Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu-Sierżant Sztabowy
Ewelina Ziemba i Posterunkowy Hubert Szczepkowicz oraz Sierżant Sztabowy
Bernadetta Krawczyk.
-pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach bezpośredniego zagrożenia życia,
nagłego zatrzymania krążenia -zajęcia poprowadził kol.Maciej Rachwał.
Spotkania odbyły się przy ognisku i grillu z pieczoną kiełbaską i słodkim poczęstunku
przygotowanym i ufundowanym przez Koło Łowieckie 'DIANA' Mielec.
W świetnych humorach i blasku słońca żegnaliśmy się myśliwskim 'DARZ BÓR'.

Tekst i fot. - kol.Maciej Rachwał