Polowanie zbiorowe 22.12.2019r

W dniu 22.12.2019r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 58

Prowadzący polowanie kol.Wojciech Rachwał

Organizator polowania kol.Jacek Michoński (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Pokot:dwa dziki

Król polowania kol.Jakub Czuchra (dzik)