Polowanie zbiorowe 08.12.2019r

W dniu 08.12.2019r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 58

Prowadzący polowanie kol.Wojciech Rachwał

Organizator polowania kol.Grzegorz Rak (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Pokot:trzy dziki i dwa lisy

Król polowania kol.Krzysztof Barszcz (dzik, lis)