Edukoplener 16-17.10.2019r

W dniach 16.10.2019 r i 17.10.2019 r gościliśmy dzieci ze szkoły podstawowej
z Książnic i Rudy .Nasz Domek Myśliwski przyjmował dzieci z cyklu programu
Eduko-Plener. Zajęcia edukacyjne dotyczyły tematów;-ochrona przyrody,gospodarka
leśna,myślistwo i kult Św. Huberta oraz sygnały myśliwskie/kol.M.Struzik i
kol.P.Gardulski/,-zasady bezpieczeństwa w kontakcie z rówieśnikami ,sposobie
zachowania w sytuacjach niebezpiecznych/Policjanci i Policjantki z Komendy
Powiatowej w Mielcu/,-biologia pszczół,organizacja pracy w ulu oraz warsztaty
pszczelarskie z degustacją miodu /Pan M.Warcholak  Pasieka Maciejka/,-udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia /kol.M.Rachwał/.
Spotkania rozpoczęły się od zapalenia znicza pamięci przed kapliczką Św.Huberta a
zakończyło się ogniskiem i grillem z pieczonymi kiełbaskami oraz słodkim poczęstunkiem
ufundowanym  przez Koło Łowieckie DIANA Mielec.   Całość spotkania zwieńczyła swoim
pięknem Złota Polska Jesień. Szczególne podziękowania należą się kol.Dominikowi Rzeźnikowi
właścicielowi firmy MARKPOL za nieodpłatne ufundowanie przewozu autokarem
dzieci/podwójny przewóz/ze szkoły z Książnic i Rudy  -Dziękujemy.
Z dziećmi pożegnaliśmy się myśliwskim 'DARZ BÓR'.
Tekst, fot: Maciej Rachwał