Ogłoszenie 01/08/2019 dla myśliwych Koła Łowieckiego "Diana"Mielec

Koledzy proszę o zapoznanie się z pismem z Podkarpackiej Izby Rolniczej i realizować

odstrzał sarny rogacza ,gdyż między innymi będzie brana pod uwagę realizacja planów

i współpraca z rolnikami podczas opiniowania łowisk przy wydzierżawianiu obwodów

w przyszłym roku. Pozdrawiam Łowczy