Ogłoszenie 01/06/2019 dla myśliwych Koła "Diana"Mielec

Witam Kolegów. Proszę kolegów o wypełnienie przesłanych załaczników w trybie pilnym

i dostarczenie orginału do prezeza do dnia 29.06.2019 tj sobota .

Wnioskek i oświadczenie jest konieczne do nadania login każdemu myśliwemu do

kozystania z książki elektronicznej .

Wiadomość pochodzi z systemu dla kół łowieckich.

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata

i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa.

Jeśli wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym

nadawcę poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tę wiadomość.

Jakiekolwiek kopiowanie lub ujawnianie treści tej wiadomości jest zabronione.

This message with all its attachments is intended for the specified recipient and

may contain infomation tht is confidential - protected by provisions of law.

If you have received it by mistake, please do let the sender know by reply,

and then delete this message. Any copying or disclosure of its content is prohibited.