Wizyta dzieci 30.05.2019r

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu byli uczestnikami
programu 'Eduko-Plener' w dniu 30.05.2019r.
Po przybyciu rowerami z Przecławia do Domku Myśliwskiego Koła Łowieckiego
'DIANA' Mielec, uczniowie odbyli szkolenie programowe 'Eduko-Plener'.
Zajęcia poprowadzili;
-kol.M.Struzik-kult Św.Huberta,gospodarka leśna i ochrona przyrody.
-M.Warcholak/Pasieka MACIEJKA/-apiterapia
-młodsza aspirant Urszula Chmura i sierżant sztabowa Magdalena Skolimowska-pogadanka
z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,kontakcie z rówieśnikami,sposobie
zachowania z obcymi osobami.
-kol.M.Rachwał-myślistwo
Nad całością spotkania unosił się zapach pieczonej kiełbaski i słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Koło Łowieckie 'DIANA' Mielec.
Dzieci odjeżdżając podziękowały myśliwskim 'Darz Bór'.
fot.Maciej Rachwał