Polowanie dewizowe maj 2019r

W dniach 15.05do 19.052019 nasze koło łowieckie gościło  dwóch

myśliwych z Belgi  którzy przebywali w tych dniach na polowaniu

dewizowym  w czasie rannych i wieczornych wyjść w łowisko 

pozyskali 13 szt, rogacza i dwa dziki. 

W organizacji tego polowania brali udział myśliwi  z naszego koła którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się do przygotowania łowiska   do  polowania dewizowego i udziału w  podprowadzaniu  myśliwych  w łowisku . Za organizację polowania dewizowego  odpowiedzialny był łowczy koła kol.  Waldemar Krupa który z Krzysztof Barszcz  Michał  Sznajder Dariusz Sito Wiesław Krupa brali czynny udział w podprowadzaniu myśliwych  w łowisku pod rogacze. Zarząd Koła  składa podziękowanie  kolegom biorącym udział w polowaniu dewizowym.  Darz Bór