Wizyta dzieci 14.02.2018r

Na zaproszenie Kol. Macieja Rachwała z KŁ Diana Mielec w domku
myśliwskim w Woli Książnickiej przebywały dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Bielczy. W spotkaniu udział wzięli: Maciej Rachwał, który omówił zasady
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i Maciej Warcholak – właściciel
pasieki, który przedstawił biologię pszczół i właściwości lecznicze miodu
oraz Mieczysław Struzik, który poruszył
zagadnienia łowieckie związane historią łowiectwa, biologią zwierząt, legendą
o Św. Huberta. Gospodarze przygotowali przybyłym dzieciom ognisko,  kiełbaski
i napoje oraz prezenty – materiały edukacyjne związane z łowiectwem i pszczelarstwem. 
fot.Maciej Rachwał