Wizyta dzieci 18.10.2018r

18.10.2018 r dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Podborza były gośćmi w Domku

Myśliwskim Koła Łowieckiego 'DIANA' Mielec w Wólce Książnickiej.

Piękna pogoda

sprzyjała przeprowadzeniu wszystkich zajęć z cyklu 'Eduko-Plener'. APITERAPIA -zajęcia

poprowadził jak zwykle  Pan Maciej Warcholak 'Pasieka Maciejka'.Przekazując w bardzo

przystępny sposób ogromny zasób informacji o pszczołach. LAS-ŁOWIECTWO-zajęcia

poprowadził Kol.Mieczysław Struzik.Odkrył i wyjaśnił dzieciom tajemnice lasu i jego

funkcjonowania.Opowiadania o życiu zwierząt leśnych były wzbogacone o odgłosy tych

zwierząt z tablicy edukacyjnej. EDUKO-PLENER- wycieczkę po lesie poprowadził

Kol.Maciej Rachwał-połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką w lesie.Radością dzieci

nie było końca. Część kulinarną całego spotkania rozpoczęła pieczona kiałbaska ze słodkim

poczęstunkiem,a zakończyła akcja pieczonego ziemniaka.

Pożegnaliśmy dzieci myśliwskim 'DARZ BÓR'.

Tekst, fot: kol.Maciej Rachwał