Wizyta dzieci 17-22.05.2018r

W dniach 17.05.2018r i 22.05.2018r w domku myśliwskim Koła Łowieckiego
"DIANA Mielec" odbyły się spotkania z młodzieżą szkolną ze szkoły podstawowe
w Rudzie i szkoły podstawowej w Podleszanach.
Zajęcia edukacyjne dotyczyły tematów związanych z myślistwem,ochroną przyrody,
historią Św,Huberta,zwierzyną żyjącą w naszych lasach oraz udzielania pierwszej pomocy
w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia.Odbyły się zajęcia również na ścieżkach edukacyjnych
w lesie. Zajęcia poprowadzili;kol.Mieczysław Struzik,kol.Wiesław Krupa,kol.Dominik Rzeźnik,
kol.Maciej Rachwał. Naszym mistrzem grilla był kol.Grzegorz Rak który w 'pocie czoła'
zabezpieczył ciepłą przekąskę dla młodzieży oraz słodki poczęstunek z chłodnym napojem
Szczególne podziękowania Zarząd Koła Łowieckiego DIANA Mielec składa kol.Dominikowi
Rzeźnikowi którego firma MARKPOL zabezpieczyła transport.uczniów i nauczycieli z 
w/wym.szkół/ponad 210 osób/,kol.Dominiku.-DZIĘKUJEMY. Nad całością spotkań i ich
przebiegiem czuwał Prezes Koła Łowieckiego DIANA Mielec kol.Wiesław Krupa.
Darz Bór - Maciej Rachwał