Wizyta dzieci 10.05.2018r

10.05.2018r gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu wraz
z wychowawcą Panem Arkadiuszem Żolą.
Zajęcia edukacyjne z zakresu programu Polskiego Związku Łowieckiego
"Ożywić Pola"i  historii Św.Huberta poprowadził kol.Mieczysław Struzik. Zachowanie się
w sytuacjach spotkania ze zwierzętami dziko żyjącymi oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia poprowadził kol.Maciej Rachwał.    
Transport uczniów zorganizował nieodpłatnie niezawodny w takich sytuacjach kol.Dominik Rzeżnik
/firma MARKPOL/.  Nad pieczoną  kiełbaską  i słodkim poczęstunkiem oraz całością spotkania czuwał
Prezes Koła Łowieckiego "DIANA" Mielec kol.Wiesław Krupa. 

 Tekst, fot. kol.Maciej Rachwał