Ogłoszenie 01/12/2017 dla myśliwych Koła "Diana"Mielec

Zarząd Koła Łowieckiego "Diana" Mielec informuje:

W dniu 16.12.2017r od godz.13:00 - 14:00 w siedzibie Koła "Diana"Mielec

(domek myśliwski) skarbnik koła będzie pełnić dyżur i zbierać zaległe

składki oraz inne zaległości finansowe.

Zarząd Koła "Diana"Mielec prosi wszystkich myśliwych o uregulowanie składek

oraz dostarczenie dokumentów dotyczących badania upolowanych dzików.

Składka PZŁ na rok 2018 wynosi:

normalna 357zł

ulgowa 197zł

Pieniądze można wpłacić skarbnikowi koła, lub wpłacić na konto koła przelewem

z dopiskiem - składka na PZŁ na rok 2018, w nieprzekraczalnym terminie 23.12.2017r

Darz Bór