Polowanie zbiorowe 19.11.2017r

W dniu 19.11.2017r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70

Prowadzący polowanie kol.Wojciech Rachwał

Organizator polowania kol.Dawid i Joanna Działo (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Król polowania kol.Ryszard Krawiec (jeleń byk)

Wicekról polowania kol.Daniel Pogoda (dzik)

DZIĘKUJEMY KOLEGOM KUBIE, SŁAWKOWI i PRZEMKOWI ZE ZŁAJĄ PSÓW ZA PIĘKNE POLOWANIE