Polowanie zbiorowe 12.11.2017r

W dniu 12.11.2017r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70

Prowadzący polowanie kol.Wiesław Głód

Organizator polowania kol.Sylwester Głód (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

POKOT osiem dzików

Król polowania kol.Wiesław Głód (dwa dziki)

Wicekról polowania kol.Paweł Węgiel (dwa dziki)

DZIĘKUJEMY KOLEGOM KUBIE i SŁAWKOWI ZE SFORĄ ŁAJEK ZA PIĘKNE POLOWANIE