“Rudy rydz w Rydzowie i myśliwi”

W niedzielne popołudnie (17 września 2017r.) w domu strażaka w Rydzowie – gmina Mielec, powiat mielecki odbył się festyn pt. “Rudy rydz w Rydzowie”. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu gminy Mielec w Chorzelowie oraz Szkoła Podstawowa w Rydzowie. My myśliwi z kół łowieckich “Diana” i “ŁOŚ” z Mielca zostaliśmy zaproszeni na ten festyn przez dyr szkoły – panią Alinę Pogodę. W przygotowanym przez gospodarzy namiocie ustawiliśmy pomoce edukacyjne “przyrodnicze koło fortuny”, “elektroniczną tablicę odgłosów zwierząt” oraz gadżety z logiem PZŁ i słodycze. Nadleśnictwo Tuszyma tradycyjnie wsparło nas materiałami promocyjno-edukacyjnymi podkreślając tym wspólnotę działań.

 

Prowadzący festyn pan Mariusz Sosiński przypomniał ciekawą legendę o Rydzowie, którą opracowałą pani Bożena Telega. Pan Mariusz powiedział m.in.::
“… Skąd w ogóle wzięła się nazwa miejscowości? Legend jest wiele, przesłania mówią o córkach królowej zapuszczających się w knieje, inni o pustelnikach żywiących się dziwnymi grzybami, jeszcze inne legendy o rycerza polujących w tutejszych lasach. Chyba nikt dokładnie nie wie, istnieje bowiem wiele spekulacji i domysłów na ten temat. Jedno jest stwierdzone nazwa na pewno pochodzi od najsmaczniejszych grzybów na świecie (rydzów), które rozsiały się na obrzeżach lasów, przylegających do pól.”

 

Uczestnicy festynu usłyszeli również, że początki szkolnictwa na terenie wsi sięgają 1911 r., a zajęcia prowadzone były w domu prywatnym. Rolnicy w roku 1914 kupili prywatny, drewniany dom z przeznaczeniem na salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Po wojnie od 1947 r. rozpoczęto naukę wg. programu 7-klasowego. W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej szkoły, a rok później nastąpiło jej otwarcie. Szkoła była również  miejscem zebrań miejskich, szkoleń, kursów oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych. Przez wiele lat rozbudowywano i modernizowano ją i dziś spełnia wszelkie funkcję współczesnej szkoły. Uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach, uczestnicząc m.in. w ogólnokrajowych akcjach. I to co nas – myśliwych bardzo cieszy, że szkoła jest otwarta na współpracę z nami.

 

Pomimo kapryśnej pogody nasze stoisko edukacyjno-przyrodnicze odwiedziło wielu młodych oraz dorosłych ludzi. Przy “odgadywaniu odgłosów zwierząt” swoich umiejętności próbowali nie tylko mieszkańcy, ale również przybyli goście.Bardzo sympatyczną rozmowę przeprowadziła z nami pani Maria Napieracz – wicestarosta mielecki. Pani starosta pogratulowała nam aktywności jaką prowadzimy w sferze zmiany wizerunku myśliwych i stwierdziła, że te działania pozytywnie wpływają na opinie społeczną. Za te słowa bardzo dziękujemy. Pragnę dodać, że pani starosta jest z wykształcenia pedagogiem i przed objęciem funkcji w Samorządzie Powiatowym przez kilkanaście lat pracowała w placówkach oświatowych powiatu mieleckiego.

 

Na służbie myśliwskiej w Rydzowie dzielnie sprawowali się myśliwi: Maciej Rachwał z KŁ “Diana” Mielec, Sławomir Kolat z KŁ “ŁOŚ” Mielec oraz mieszkaniec Rydzowa myśliwy – Jacek Czerkies z KŁ “Przepiórka” Mielec.

 

Dziękuję także prezesom kół łowieckich “Diana” i “ŁOŚ”, kol Wiesławowi Krupie i Kazimierzowi Flisowi za wsparcie tego przedsięwzięcia.

Fotografia: Maciej Rachwał
Darz Bór, Mieczysław Struzik