Dożynki Podole 2017

 Myśliwi i Leśnicy na Dożynkach w Podolu

Stadion sportowy w miejscowości Podole, gmina Przecław w dn. 27 sierpnia 2017 r. był miejscem gminnych dożynek. Bogaty program jaki obowiązuje na tego rodzaju uroczystościach wzbogacił stoisko Nadleśnictwa Tuszyma, a w nim wraz na czele z leśnikiem myśliwi z mieleckich kół łowieckich “Diana” i “Łoś”. Te dwa koła łowieckie dzierżawią swoje obwody łowieckie na terenie gminy Przecław i pragnęli w tym dniu wraz z rolnikami uroczyście obchodzić Święto Plonów.

Leśnicy Kamil Fröhlich oraz myśliwi Maciej Rachwał, Sławomir Kolat i Mieczysław Struzik przygotowali wspólne stoisko – wystawę o charakterze przyrodniczo-łowieckim skierowaną szczególnie dla dzieci i młodzieży. Rebusy, krzyżówki, gry, zabawy, rozpoznawanie gatunków drzew po tegorocznych pędach, liściach i igliwiach oraz słojach przekroju drzew to oferta jaką przygotowali leśnicy.

Przyrodnicze koło fortuny oraz elektroniczna tablica dźwiękowa z odgłosami zwierząt to oferta z jaką wyszli myśliwi.

Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że mieszkańcy wszystkich sołectw oraz liczna grupa z Mielca przybyli na uroczystości dożynkowe. Wyróżniający się namiot z napisem “Nadleśnictwo Tuszyma”, dobra lokalizacja oraz mundury jego gospodarzy stały się magnesem przyciągającym szczególnie młodzież, która masowo odwiedzała stoisko i brała czynny udział w zabawie. Również starsi próbowali swoich sił, lecz nierzadko gubiła ich rutyna, co wywoływało zabawne sytuacje. Dla tych, którzy z powodu braku samodzielności pozostawali na rękach swoich opiekunów otrzymywali kolorowe baloniki z logo “Nadleśnictwo Tuszyma”.

Nasza przygoda rozpoczęła się o godzinie 13.00 i trwała aż do zmierzchu. Radość sprawiali nam wszyscy, którzy znaleźli się w naszym otoczeniu, a było ich prawie 600. W tym gronie znaleźli się między innymi Pan Zbigniew Tymuła – starosta mielecki, Pan Ryszard Wolanin – burmistrz Przecławia, starostowie dożynek oraz gospodarz – sołtys sołectwa Podole – Pan Andrzej Pietrzycki, któremu dziękuję za zaproszenie.

Pragnę również serdecznie podziękować nadleśniczemu Nadleśnictwa Tuszyma – Panu Andrzejowi Kochmańskiemu i Panu Arturowi Święchowi za udostępnienie namiotu i ufundowanie bardzo ciekawych nagród książkowych. Dziękuję także moim kolegom – prezesom kół łowieckich “Diana” i “Łoś”, kol. Wiesławowi Krupie i kol. Kazimierzowi Flisowi za przekazanie nam cennych nagród, którymi również nagradzaliśmy wszystkich uczestników konkursu.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem moich młodszych kolegów, współgospodarzy – Kamila, Sławomira i Maćka za nienaganną postawę oraz wytrwałość. Gratuluję merytorycznej, fachowej wiedzy z zakresu hodowli i gospodarki lasu oraz zrównoważonej gospodarki łowieckiej i zasad etyki oraz kultury łowieckiej w szerokim tego słowa znaczeniu.

“Nauka nie poszła w las!”

Fotografia: Maciej Rachwał

Darz Bór,

Mieczysław Struzik