Proszę o zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w pismach

Proszę o zapoznanie się z  wytycznymi  zawartymi w pismach z narady z dnia 28.08.2017 i rzetelną ich realizacje,a w szczególności z wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanych od dzików podczas polowań.Z chwilą zakupienia środka do dezynfekcji patrochów informacja ukaże się na stronie koła ,oraz miejscu i czasie gdzie będzie można go odebrać .Proszę Kolegów o bieżące monitorowanie strony koła,gdyż w ten sposób będą przekazywane informację
 
 Łowczy Koła
 Waldemar Krupa