Polowanie zbiorowe 18.12.2016r

18.12.2016r odbyło się polowanie zbiorowe.

Prowadzący polowanie kol.Wojciech Rachwał i kol.Waldemar Krupa

Organizator polowania: kol.Sławomir Głód (dziękujemy za sponsorowanie śniadania, pozdrawiamy Elę Głód, dzięki za pyszny gulasz)

Król polowania: kol.Sylwester Głód dwa dziki (dublet)