Polowanie zbiorowe 29.11.2015r

29.11.2015r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70.

Prowadzący polowanie kol.Mariusz Gawor

Organizator polowania: kol.Sylwester Głód (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Król polowania: kol.Grzegorz Rak (pierwszy dzik)

Wice król polowania:

kol.Jan Glica (dzik)

kol.Maciej Chlebowski (pierwszy dzik)

kol.Michał Sznajder