Hubertus 2015 - Miłocin 03.11.2015r

3 listopada w Miłocinie odbyła się coroczna Msza św. Hubertowska, pod przewodnictwem

J.E. ks. bp Kazimierza Górnego. Przed Mszą św. ks. Piotr Filipek wygłosił wykład nt.

Przyszłość łowiectwa w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si