Polowanie zbiorowe 25.01.2015r

W dniu 25.01.2015r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 58/70

Prowadzący polowanie: kol.Waldemar Krupa

Organizator polowania: kol.Jacek Bawoł (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Król polowania: kol. Jacek Bawoł (dzik)

Król pudlarzy: kol. Dariusz Sito

fotografie telefonem kom. wykonał: Wiesław Głód