Myśliwi KŁ "Diana" Uwaga bardzo ważne!

W dniu 20.12.2014r o godz.13:00 - 14:00

w siedzibie Koła "Diana" (domek myśliwski) skarbnik
koła pełni dyżur i będzie zbierał zaległe pieniądze-składki ,
oraz składki na PZŁ w wysokości:
składka normalna - 355 zł
składka ulgowa - 195 zł
Składki można zapłacić przelewem tylko i wyłącznie
na konto Koła "Diana"
04 1240 2656 1111 0010 5930 1641 Bank PEKAO S.A.  I oddział w Mielcu.
Zarząd koła "Diana" prosi wszystkich myśliwych
o uregulowanie składek.
Darz Bór