HUBERTUS 2014

25.10.2014r odbyła się uroczystość obchodów św.Huberta, którą zainicjowała o godz. 8:00 Msza Święta, w intencji myśliwych i ich rodzin. Polowanie Hubertowskie rozpoczęło się ślubowaniem nowo przyjętego myśliwego do Koła "Diana" kol.Wiesława Głoda. Opiekunem myśliwego był kol.Wiesław Krupa, ślubowanie poprowadził łowczy koła "Diana" kol.Waldemar Krupa. Polowanie hubertowskie poprowadził kol.Maciej Rachwał.Święty Hubert dopisał pokotem, Królem polowania Hubertowskiego został kol.Józef Zaremba (upolował lisa) natomiast Królem pudlarzy został kol.Wiesław Dziewit. Wśród gości zaproszonych byli: Prezes Kazimierz Kriger z koła łowieckiego"Knieja"Mielec, oraz wójt gminy Mielec Kazimierz Gacek.Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyki Dworskiej i Myśliwskiej "Echo Kniei" z Mielca na czele z Prezesem Zarządu Bartoszem Koperą. Serdecznie dziękujemy kol.myśliwym za sponsorowanie biesiady hubertowskiej: kol.Robertowi Kobosowi - mięso i wędliny, kol.Wiesławowi Dziewitowi za bigos myśliwski (ugotowany przez żone kol.W.Dziewita, Panią Wiesławę) kol.Leszkowi Dobrowolskiemu (zakup kapeluszy dla pocztu sztandarowego), kolegom Wiesławowi Krupie i Maciejowi Chlebowskiemu za organizację mszy Hubertowskiej.

Darz Bór.