Informacja dla myśliwych Koła Łowieckiego "Diana" Mielec

Zarząd Koła Łowieckiego „Diana” Mielec

podjął decyzje o dokonaniu jednorazowej wpłaty na rzecz koła w wysokości 100 zł. zgodnie z uchwałą nr 1/2011 Walnego Zgromadzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r. u skarbnika koła lub przelew na konto.

Myśliwi którzy zalegają z płatnością składek do koła jak też za nie przepracowane godziny oraz za zwierzynę pozyskana na użytek własny proszeni są o niezwłoczne uregulowanie zaległości finansowych u skarbnika koła lub przelew na konto.