Wiadomość dla myśliwych Koła "Diana"

Zarząd Koła Łowieckiego "Diana"Mielec

zwołuje zebranie wszystkich członków koła
w dniu 02.08.2013r o godz.18:30 w siedzibie
koła (domek myśliwski).
Tematem zebrania będzie omówienie ważnych
spraw bieżących. Obecność obowiązkowa.
Darz Bór.