Polowanie zbiorowe 12.01.2014r

12.01.2014r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 58 Goleszów.
Organizator polowania: kol.Sławomir Głód - sponsor śniadania kol.Leszek Dobrowolski(dziękujemy za sponsorowanie śniadania)
Prowadzący polowanie: kol.Wojciech Rachwał
Król polowania:
1.Sławomir Głód (dzik)
2.Jacek Bawoł (dzik)
3.Waldemar Krupa (dzik)