Historia Koła "Diana"

Historia powstania Koła Łowieckiego „Diana”  Mielec

Koło Łowieckie „Diana” Mielec powstało w dniu 5 stycznia 1957r. Założyciele tego koła wywodzą się z Koła nr 20 w Mielcu założonego w 1948r. W dniu 1 marca 1956r. zorganizowano zebranie członków koła nr 20 w Mielcu w którym udział wzięli Inspektor Wojewódzkiej Rady Łowieckiej Kol. Narcyz Michalski oraz Łowczy Powiatowy Kol. Józef Jakubowski. Zebranie zagaił Łowczy Powiatowy witając przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. 
Przedstawił sytuację jaka obecnie panuje wśród kolegów Koła nr 20. Po wysłuchaniu relacji Kol. Łowczego padł wniosek od członków Koła o podzieleniu Koła nr 20 na koło nr 1 i 2. Wniosek został sformułowany na zebraniu i przesłany do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Wybrano delegatów do przedstawienia wniosku Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej i zatwierdzenia nowych Kół. Upoważniono do działania w imieniu kolegów myśliwych  Jakubowskiego Józefa, Ciacha Stanisława, Lisaka Stanisława. Termin wyjazdu do WRŁ w Rzeszowie ustalono na dzień 8 marca 1956r. Wojewódzka Rada Łowiecka przychyliła się do wniosku Koła nr 20 i w dniu 2 stycznia1957r. zatwierdziła wniosek o podział koła nr 20 na dwa nowe Koła nr 1 i 2 w Mielcu. W dniu 05stycznia1957r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła nr 20. W zebraniu udział wzieli: 
V-ce Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie Kol. Rajchert Kazimierz 
Inspektor Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie Kol. Michalski Narcyz
Obecnych na zebraniu było 27 myśliwych, 5 kolegów myśliwych było nieobecnych.
Porządek obrad
- Zatwierdzenie projektu Zarządu Koła w sprawie podziału terenu
- Podział członków koła
- Omówienie podziału majątku Koła i podjęcie uchwał w powyższych sprawach
Zebranie prowadził Kol. Ciach Stanisław
Głos zabrał Kol. Rajchert Kazimierz z WRŁ w Rzeszowie, który uznał, że wniosek w sprawie podziału koła jest słuszny i został zatwierdzony w dniu 2 stycznia 1957r. przez WRŁ w Rzeszowie. Wyraził zdanie, że dwa nowe koła które powstaną będą miały lepsze warunki rozwoju i hodowli zwierzyny. Do Koła Łowieckiego nr 1 w Mielcu przystąpili następujący Kol.:

1. Kurnag Julian
2. Zaremba Józef
3. Lisak Franciszek
4. Ciach Stanisław
5. Kepper Włodzimierz
6. Śliwa Józef
7. Kurtyka Władysław
8. Dunaj Stanisław
9. Czernia Eugeniusz
10.Młynarczyk Jan
11.Tobjasiewicz Stefan
12.Mucha Lesław
13.Krempa Stefan
14.Mazur Kasper
15.Makoś Marian
16.Marut Stanisław
17.Kotula Zbigniew
 
         Koło nr 1 w Mielcu otrzymało następujący teren łowiecki Przecław, Podleszany. Majątek Koła został podzielony na dwie równe części. Po dokonaniu wszelkich formalności z podziałem Kół prowadzący zabranie Kol. Ciach Stanisław uznał, że porządek obrad został wyczerpany i na tą chwile uznał Koło nr 20 w Mielcu za rozwiązane, prosząc Kol. Kół nr 1 i 2, aby dokonali wyborów zarządów Kół. W nowo powstałym Kole nr 1 w Mielcu ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:
1.     Przewodniczący        Kol. Kurtyka Władysław
2.     Łowczy                     Kol. Krempa Stefan
3.     Sekretarz                   Kol. Ciach Stanisław
4.     Skarbnik                    Kol. Młynarczyk Jan
5.     Gospodarz                Kol. Kotula Zbigniew
         Następnie Koło nr 1 w Mielcu  przyjęło nazwę Koła Łowieckiego „Diana” Mielec. Członkowie tego Koła to pracownicy WSK w Mielcu oraz innych dziedzin gospodarczych, posiadający w większości wykształcenie średnie. Do nowo powstałego Koła przydzielono następujące tereny łowieckie:
Wola Mielecka, Podleszany, Ruda, Rydzów, Goleszów, Książnice, Kiełków, Błonie, Przecław, Podole, Korzeniów, Nagoszyn, Łączki Brzeskie, Wylów, Zaborcze.
         Tereny te podzielono na dwa obwody łowieckie Ob.22 i Ob.24. Na terenie obwodów bytuje wiele gatunków zwierząt: Jelenie, Sarny, Dziki, Zające, Bażanty, Kuropatwy, Słonki, Borsuki, Bobry, Jenoty. W Ob.24 znajduje się Rezerwat Przyrody – „Bagno Przecławskie”.
         W 1996r. Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zorganizowaniu obchodów 40-lecia Koła i ufundowania sztandaru dla Koła. Funkcje w Zarządzie Koła w  tym czasie pełnili:     
 
1. Prezes              Kol. Jan Basara
2. Łowczy            Kol. Tadeusz Wiącek
3.Sekretarz           Kol. Stanisław Kania
4.Skarbnik            Kol. Jan Glica
 
         Sztandar zaprojektował Kolega Wojciech Rachwał, myśliwy Koła Łowieckiego „Diana” Mielec. Wykonanie haftu na sztandarze zlecono siostrom zakonnym. Dnia 11 stycznia 1997r. odbyła się uroczysta msza święta i poświecenie sztandaru z okazji 40-lecia powstania Koła. Po oficjalnych uroczystościach została otwarta wystawa przyrodniczo – łowiecka. Zainteresowanie wystawą było tak duże, że prezentacja jej przekroczyła o dwa tygodnie czas ekspozycji. O celowości wystawy świadczy wiele pozytywnych wpisów w uroczystej księdze wyłożonej  z tej okazji przy wejściu na salę ekspozycyjną. Krótkie migawki z wystawy można było również obejrzeć w TV Rzeszów, gdzie o kole opowiadali  myśliwi z Koła ,,Diana”. Uroczystość 40 - lecia zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie, Rejonowa Dyrekcja Lasów Państwowych, osoby reprezentujące prezydenta Rzeszowa. Sztandar Koła Łowieckiego „Diana” był pierwszym sztandarem w powiecie mieleckim.  W niedługim czasie inne Koła również ufundowały sobie sztandary, idąc za przykładem ,,Diany”. Ukazały się publikacje w Nowinach Rzeszowskich, lokalne dzienniki poświeciły wiele stron na pozytywne opisy działalności Kola i zorganizowanie tak pięknej wystawy dla mieszkańców Mielca i okolic.
         Na przestrzeni działalnosci Koła funkcje Prezesa pełnili

1. Kurtyka Władysław   1957 - 1968
2. Basara Jan   1968 - 1970 
3. Dudek Anastazjusz  1970 - 1976
4. Krempa Stefan   1976 - 1984
5. Basara Jan    1984 – 2005
6. Krupa Wiesław   2005 – nadal

Opracował
Prezes Koła Łowieckiego „Diana” Mielec
Wiesław Krupa