Składka na PZŁ za 2024 rok

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje,
że składka członkowska
na rzecz Zrzeszenia na rok 2024 wynosi:
- składka normalna – 400 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 443 zł, 
- składka ulgowa - 200 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 243 zł, 
- składka ulgowa (25 %)  - 100 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 143 zł.
Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2023r. nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły) oraz myśliwi, którzy do tego dnia ukończyli 70 lat.
Składkę ulgową (25%) opłacają osoby, które do 31.12.2023 roku ukończyły 80 lat.
Zgodnie z § 124 pkt. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem wskazanego koła, do którego należy.
W związku z powyższym prosimy Zarządy Kół o zebranie składek, sporządzenie stosownych list i ich przekazanie do tut. Zarządu.