Przedszkole nr 8 z Mielca grupa 1 z wizytą 'DIANIE' Mielec.

Spotkanie w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego 'DIANA' Mielec z dziećmi z

Przedszkola nr 8 z Mielca odbyło się 11.10.2023r.Prowadzący spotkanie

kol.Maciej Rachwał przywitał małych gości.

Tradycyjnie przy kaplicy św.Huberta została przedstawiona postać patrona myśliwych i leśników oraz zostały zapalone znicze.
    Pani Małgorzata Kapinos która reprezentowała fundację 'Popieram Życie Miodem Słodzone' przedstawiła całościowy obraz pracy ula i urządziła degustację miodu.
    St.sierż.Ewelina Zięba z mieleckiej Policji objaśniła zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się po drodze i kontaktu z osobami nieznanymi.
    Zespół Straży Pożarnej z Mielca przedstawił pracę strażaka oraz wyposażenie wozu strażackiego
    Kol.Maciej Rachwał z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Mielca przećwiczył z dziećmi zasady udzielania pierwszej pomocy a Panie opiekunki zapoznały się z zasadami obsługi AED.
   Piękna jesienna słoneczna pogoda,ognisko i grill wprawiły wszystkich uczestników spotkania w bardzo dobry nastrój .
   Wielkie podziękowania należą się kol.Dominikowi Rzeźnikowi /firma MARKPOL/ za nieodpłatne zorganizowanie transportu dzieci ze szkoły do Domku  Myśliwskiego.
   W atmosferze opowieści o św Hubercie pożegnaliśmy się z dziećmi myśliwskim Darz Bór.
 
    Maciej Rachwał.