Spotkanie ze Św.Hubertem.

W dniu 21.03.2023r w Domku Koła Łowieckiego 'DIANA' Mielec

odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im.prof.Wł.Szafera w Rzemieniu.

Młodzież przywitał kol.Maciej Rachwał.

 

Zajęcia tradycyjnie rozpoczęły się od  zapalenia świeczki przed kapliczką Św. Huberta oraz przedstawieniem postaci patrona leśników i myśliwych oraz w zarysie 100 letnią historię Polskiego Związku Łowieckiego.Młodzież z Rzemienia bardzo czynnie uczestniczyła w zajęciach tematycznych, które na spotkaniu poprowadzili;
-kol. Łukasz Szatan-Nadleśnictwo Tuszyma-Las i praca leśniczego bez tajemnic.
-kol. Maciej Rachwał-myślistwo i jego 100 letnia  historia pod patronatem Św. Huberta.
-Zespół Państwowej Straży Pożarnej z Mielca-podstawowe zasady ochrony p.pożarowej,wyposażenie wozu bojowego,praca strażaka podczas akcji ratunkowej.
-Zespół Policji z Ruchu Drogowego z Mielca-bezpiecznie na drodze i poza nią.
-kol. Maciej Warcholak Pasieka Maciejka-pszczoły to przyszłość nas-ludzi i zwierząt.
-kol. Maciej Rachwał Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Mielca-udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia przy użyciu AED.
  Spotkanie odbyło się przy ognisku,grillu z pieczoną kiełbaską w 'okienku pogodowym'.
 Z młodzieżą rozstaliśmy się myśliwskim 'DARZ BÓR '.
Tekst, fot. kol.Maciej Rachwał