Polowanie zbiorowe 22.01.2023r

W dniu 22.01.2023r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 58/70

Prowadzący polowanie kol.Wojciech Rachwał

Organizator polowania kol.Leszek Dobrowolski

(dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Król polowania: kol.Waldemar Krupa - lis

Podczas polowania zaobserwowano obecność przynajmniej czterech wilków.