Walne Zgromadzenie 2014

W dniu 30.04.2014r odbyło się Walne Zgromadzenie

Koła Łowieckiego "Diana"Mielec w Domku Myśliwskim.Podczas zgromadzenia z funkcji łowczego Koła "Diana",zrezygnował obecny łowczy kol.Tadeusz Wiącek ze względu na podeszły wiek. Walne Zgromadzenie wybrało nowego łowczego w osobie kol.Waldemara Krupy,oraz nowego podłowczego kol.Pawła Sowę. Na koniec zgromadzenia wszyscy myśliwi z Koła "Diana" podziękowalikol.Tadeuszowi Wiąckowi za 30lat ciężkiej pracy jako łowczy Koła "Diana",wręczając Mu piękny kordelas myśliwski oraz dyplom z dedykacją. Kolego Tadeuszu niech Św. Hubert ma Cię w swojej opiece a Bór niech Ci nieustająco darzy.Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,Diana” Mielec A.D 2014. Wszyscy odśpiewali gromkie STO LAT.Po zgromadzeniu kol.Robert Kobos zaprosił wszystkich myśliwych na tradycyjnego grila (którego był sponsorem).

DARZ BÓR.

Fot.wykonali tel.kom:

kol.Maciej Chlebowski i Maciej Rachwał