Ogłoszenie 01/01/2015 dla myśliwych Koła "Diana"

Zarząd Koła Łowieckiego "Diana"Mielec zawiadamia:

Czytaj więcej...

15.01.2015r

Przyczynkiem do spotkania z młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej w Ksiąznicach było wręczenie nagrody dla ucznia klasy pierwszej Kamila Dymka za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.,,Św.Hubert wzorem współczesnego ekologa", organizowanym 11-ty raz przez Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym. Na spotkanie w dniu 13.01.2015 roku przybyli prezesi Kół Łowieckich ,,Diana'' Milelec - kol. Wiesław Krupa oraz kol. Mieczysław Struzik z Koła Łowieckiego ,,Łoś" Mielec. Myśliwi zapoznali w ogólnym zarysie o zadaniach statutowych, jakie spoczywają na nich w zakresie gospodarki populacjami zwierząt dzikożyjących. Młodzież zapoznała się z zakresem prac jakie wykonują myśliwi w zakresie dokarmiania w okresie zimowym i wczesnej wiosny. Dzieci otrzymały kilkanaście sztuk gotowych pasków słoniny dla sikorek do dokarmiania ptaków w tym okresie zimy.Ponadto dzieci na zakończenie spotkania otrzymały kalendarzyki  oraz zakładki do książek. Dzieci zadeklarowały wykonanie we własnym zakresie karmników dla ptaków.Dzieki wyraziły chęć przystąpienia do konkursu Łowca Polskiego ,,Ożywić pola" w nowej IX edycji.Za tę deklarację wszyscy otrzymali słodkie prezenty. Na pożgnanie myśliwskim ,,Darz Bór" pożegaliśmy się z uczestnikami spotkania, którzy ponownie zaprosili nas do siebie. 

Czytaj więcej...