Myśliwi w sieci 2012

ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MYŚLIWI W SIECI"

W dniu 3 kwietnia 2013 roku, w siedzibie ZG PZŁ w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ. Tematem posiedzenia było wyłonienie laureatów konkursu ,,Myśliwi w sieci”. W posiedzeniu udział wzięli:

Augustyn Mroczkowski – przewodniczący posiedzenia

Wiktor Chabowski

Stefan Feder

Paweł Gdula

Marek Plewa

Diana Piotrowska

Piotr Jędral

Osoby obecne na posiedzeniu komisji wchodziły w skład jury konkursu ,,Myśliwi w sieci”, powołanego na poprzednim spotkaniu. Z uwagi na brak możliwości osobistego udziału w posiedzeniu, Kolega Krzysztof Szpetkowski – członek jury, przekazał telefonicznie swoje uwagi na temat nadesłanych zgłoszeń. W wyniku werdyktu jury konkursu, postanowiono przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia:

W kategorii najlepsza strona internetowa Zarządu Okręgowego PZŁ:

 Nie przyznano I oraz II nagrody.

 III miejsce oraz nagrodę w wysokości 2000 zł brutto – ZO PZŁ w Lublinie - www.lublin.pzlow.pl

 W kategorii najlepsza strona internetowa Koła Łowieckiego:

 I miejsce i nagroda w wysokości 5000 zł brutto - KŁ ,,Rega’’ w Gryficach - www.rega.org.pl

II miejsce i nagroda w wysokości 3000 zł brutto - Kujawskie Koło Łowieckie nr 52 w Inowrocławiu - www.kkl52.pl

III miejsce i nagroda w wysokości 2000 zł brutto - Wojskowe Koło Łowieckie nr 240 Rybitwa - www.wklrybitwa.pl

Wyróżnienia po 1000 zł brutto otrzymały:

Koło Łowieckie ,,Boruta’’ w Białymstoku - www.koloboruta.pl

Koło Łowieckie ,,Darz Bór Szczecinek’’ - www.darzborszczecinek.pl

Koło Łowieckie,, Diana Mielec’’ - www.dianamielec.pl

Wojskowe Koło Łowieckie ,,Żbik’’ w Węgorzewie - www.wkl-zbik.pl

W kategorii najlepsza strona internetowa osoby prywatnej:

I miejsce i nagroda w wysokości 5000 zł brutto - www.polunek.pl

II miejsce i nagroda w wysokości 3000 zł brutto - www.wilczeecha.net.pl

III miejsce : nie przyznano nagrody

Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną w wysokości 4000 zł brutto, Koledze Ryszardowi Łosinieckiemu za prowadzenie stron:

www.anad.republika.pl , www.kolo-lowieckie-zubr.com.pl oraz www.pzl.szczecin.pl

Miło nam poinformować, że administratorzy wszystkich nadesłanych na konkurs stron www, otrzymują po 2 karty VIP, uprawniające do wejścia na Targi. Karty VIP zostaną wysłane drogą pocztową na adresy podane w zgłoszeniach.

Oficjalne wręczenie nagród pieniężnych oraz pamiątkowych dyplomów nastąpi podczas X Międzynarodowych Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2013, w dniu 27 kwietnia (sobota), o godz. 14.20 na scenie głównej Centrum Targowo – Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56 c w Warszawie.